December 1, 2016

Do you know Breaza?

TU CUNOȘTI BREAZA?

 1. Ce dealuri se află în partea de est a stațiunii noastre, pe partea stângă a văii Prahovei, ca o prelungire firească a munților Gârbovei?
 • Podu Corbului, Nistorești, Gurga, Frăsinet, Borungoci
 • Podu Corbului, Nistorești, Orădia, Frăsinet, Sinoiu
 • Pițigaia, Răgman, Frăsinet, Sinoiu, Nistorești
 • Lazului, Strajiștea, Frăsinet, Sinoiu, Răgman
 • Podu Corbului, Pițigaia, Orădia, Frăsinet, Sinoiu
 1. Ce dealuri se află în partea de vest a stațiunii noastre, pe partea dreaptă a văii Prahovei, și formează interfluviul dintre Prahova și Provița, cât și cele ce formează hotarul față de comuna Adunați și satul Fricoasa?
 • Lazului, Vrăbiești, Gurga, Răgman, Surdești, Corneanca
 • Vrăbiești, Borungoci, Orădia, Gurga, Răgman, Surdești
 • Lazului, Vrăbiești, Gurga, Răgman, Pițigaia, Surdești
 • Gurga, Răgman, Surdești, Corneanca, Orădia, Borungoci
 • Lazului, Vrăbiești, Pițigaia, Orădia, Corneanca, Borungoci
 1. În ce an a fost Breaza declarată localitate climaterică?
 • 1928
 • 1956
 • 1920
 • 1953
 • 1935
 1. La ce altitudine se află Vârful Gurga, de pe dealul cu același nume?

Aici se află Monumentul Eroilor Neamului, înălțat în anul 1935 de către Societatea Cultul Eroilor.

 • 743m
 • 745m
 • 643m
 • 845m
 • 645m
 1. Ce așezare se cuibărește între Gura Beliei, la nord, și Breaza de Sus, la sud, pe locul unde se sfârșește netezișul terasei?

Acest loc ne sugerează prezența culturilor de câmp, aici fiind și terenuri arabile.

 • Capu Câmpului
 • La Serpentine
 • Lazului
 • La Pietriș
 • Vrăbiești
 1. Din ce an datează prima atestare documentară a orașului Breaza?

În acel an în Țara Românească domnea Alexandru Aldea I, unul din fiii lui Mircea cel Bătrân.

 • 1435
 • 1360
 • 1503
 • 1394
 • 1431
 1. În ce an a fost comuna Breaza declarată oraș?
 • 1956
 • 1948
 • 1935
 • 1953
 1. Cum se numea Banca Populară Cooperativă din comuna Breaza de Sus, care s-a înființat în octombrie 1893 din iniţiativa unui grup de învăţători locali?
 • Glim
 • Caraimanul
 • Vistieria
 • România Mare
 • Libertatea
 1. Ce profil de activitate avea fabrica “Gheorghe Mateescu”, cu sediul în orașul Breaza, înregistrată în perioada interbelică în registrele de societăți pe care le deţineau instanţele judecătoreşti?
 • producţia şi comercializarea de ciment, var hidraulic şi ipsos
 • producția de bere
 • producția de cuie, şuruburi şi piuliţe
 • producția de confecții textile
 1. La ce dată, în fiecare an, se ține Bâlciul anual – Bâlciul Vinerii Mari, inițial Târgul Săptămânal (actualmente Târgul de Toamnă), care a avut și încă mai are un rol însemnat în dezvoltarea comerțului?
 • 08 septembrie
 • 14 octombrie
 • 15 septembrie
 • 10 octombrie
 • 01 noiembrie
 1. Cum se numeau cele două hanuri cunoscute din documentele vremii ce funcționau în Breaza de Sus, respectiv în cartierul Gura Beliei?
 • Hanul Brezii și Hanul “La Ghioșica”
 • Hanul Drumețului și “Temperanța”
 • Hanul Ancuței și Hanul Morilor
 • “Temperanța” și “La Nea Lache”
 • “Belvedere” și “Aleea Nucilor”
 1. Ce om de nădejde din Breaza, datorită căruia s-au înființat, rând pe rând, asociația “Cultul Eroilor”, Casele Naționale, publicația “Răsăritul” și Cooperativa “GLIM” este înmormântat în cimitirul din Breaza de Sus?
 • scriitorul Mihail Sebastian
 • generalul Ion Manolescu
 • pictorul Adrian Stoenică
 • actorul Ion Manolescu
 • sculptorul Tudor Gheorghe
 1. Cum se numește ctitorul clădirii construite inițial din bârne de stejar pe temelie de piatră, din parcul din centrul orașului, cu ajutorul unor meșteri locali?
 • Constantin Brâncoveanu
 • Martha Bibescu
 • Gheorghe Bibescu
 • Toma Cantacuzin
 1. Cum se numește cel mai vechi așezământ religios înălțat în anul 1777 pe ruinele unui schit?
 • Biserica cu hramul “Sfântul Nicolae”
 • Biserica cu hramul “Sfântul Gheorghe”
 • Biserica cu hramul “Schimbarea la Față”
 • Parohia Adormirea Maicii Domnului

https://poll.fbapp.io/tu-cunosti-breaza

Bifează opțiunea pe care o consideri corectă.

Vizualizează cu atenție toate opțiunile.

O singură variantă este corectă.