November 16, 2016

FAGUL PRINȚESEI

“Fagul prințesei” este un arbore multi-secular din specia Fagus sylvatica, aflat pe raza localității Breaza, județul Prahova. Arborele reprezintă o atracție turistică și istorică, cu o deosebită însemnătate pentru această zonă.

El se află pe malul stâng al pârâului Târsa, la 15-20 de metri de firul văii amintite, la poalele pădurii de făget care îmbracă versantul vestic al dealului Lazului, într-o poieniță, la adăpost de furia vânturilor și a furtunilor care bântuie rar zona.

Obiectivul este accesibil prin noul traseu turistic înființat (“Valea Târsei – Fagul Prințesei – Poiana Mare a Lazului”), care pornește din cartierul Surdești și se desfășoară apoi pe marginea albiei pârâului Târsa, până în dreptul acestuia.

Coordonatele GPS ale arborelui sunt: 45°11’47″N, 25°37’26″E.

Fagul are un diametru de 3,2 m și circumferință de 10 m.

Declararea sa ca “monument al naturii” ar ajuta la conservarea și protejarea sa față de factorii naturali care l-ar putea degrada, cât și față de unele acțiuni vătămătoare din partea oamenilor.

Fagul Prințesei reprezintă o componentă deosebită a biocenozei aferente ecosistemului pădurii de făget de pe Dealul Lazului.

Conform monografiei orașului Breaza întocmită de către un colectiv condus de Matei Stăncioiu (Matei Stăncioiu, Ioan Cârpean, Ion Popa – Breaza, stațiune balneo-climaterică, Editura UMC, București, ISBN 973-99566-1-0, p. 164), Fagul Prințesei are o vârstă de peste 600 de ani, regăsindu-se  în conștiința localnicilor (conform cercetării amintite) și sub numele de “Copacul cel mare”.

Din aceeași sursă, cunoaștem că “la umbra coroanei sale stufoase, câțiva localnici au amenajat, cu mulți ani în urmă, o bancă și scaune pentru odihna celor care veneau să-l vadă. Astăzi, ele sunt doar o amintire.

La umbra lui deasă veneau să se odihnească și să admire frumusețile peisagistice din jur, între atâția alții, și prințesa Zoe Basarab Brâncoveanu, soția viitorului domn Gheorghe Bibescu (1842-1848).

Evadat din ocna Telega, haiducul Iancu Jianu a stat de s-a odihnit o noapte, aici, sub coroana lui stufoasă pe banca amintită, după care și-a continuat calea spre ținuturile Gorjului.”

Cu toate acestea, cu puțin timp înainte de anul 2000 i s-au frânt două ramuri groase.

Ca monument al naturii, Fagul Prințesei – prin calitatea sa de obiectiv de importanță națională – ar ajuta implicit la conștientizarea de către localnici a faptului că sunt continuatorii unei istorii străvechi, care se pierde în negura veacurilor.

Datorită amplasării sale în apropierea “cheilor” pârâului Târsa și la poalele pădurii de făget care îmbracă versantul vestic al dealului Lazului, Fagul Prințesei este un obiectiv major de-a lungul traseelor turistice din zonă și reprezintă, de asemenea, un important punct de popas și odihnă.

            În urma Hotărârii nr. 75/26.06.2014 a Consiliului Local al Orașului Breaza (poziția 11 din Anexă), Fagul Prințesei este inclus pe lista resurselor turistice cu valoare de bun public.

DIVERSE - Fagul Prințesei