DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ÎN ADĂPOSTURI ŞI CABANE

“Cabana, oriunde ar fi ea aşezată, este cel mai important mijloc de încurajare a drumeţiei. Cabana este adăpostul de intemperii, locul unde drumeţul poate să se alimenteze, să se îngrijească şi să se odihnească. În anii puterii populare cabanele au împânzit cărările drumeţului. Ele nu mai reprezintă un simplu acoperiş, ci oferă drumeţului un confort altă dată nevisat.

DRUMEŢUL ESTE ACELA CARE, PRIN EXEMPLUL SĂU ŞI SFATUL DAT ALTORA, TREBUIE SĂ CONTRIBUIE LA BUNA DESFĂŞURARE A VIEŢII ÎN CABANE, LA PĂSTRAREA REGULILOR DE CURĂŢENIE, ORDINE ŞI DISCIPLINĂ, AJUTÂND SALARIAŢII ACESTOR LOCURI SĂ-ŞI ÎNDEPLINEASCĂ SARCINILE. CABANA NU ÎNSEAMNĂ NUMAI CLĂDIREA, CI ŞI ÎMPREJURIMILE ŞI CHIAR CĂRĂRILE CE DUC SPRE EA, IAR DRUMEŢUL NU ESTE NUMAI UN CĂLĂTOR, CI ŞI UN CETĂŢEAN.” – Alex Bărbuceanu

“Într-o simplă ecuație, cabana este un cumul de mai mulți factori care înlesnesc drumeția în toate sensurile, de la adăpost, odihnă, igienă, hrană și, mai ales, informație.” Sergio Peștișanu

CABÁNĂ, cabane, s. f. Casă (la munte) construită, de obicei, din lemn, care servește pentru adăpostirea turiștilor și a vânătorilor. – Din fr. cabane.

Cabanele turistice sunt unități de cazare și alimentație publică situate, de regulă, în locurile cele mai potrivite pentru a înlesni drumeția sau practicarea sporturilor, cu deosebire cele montane, organizate pentru a oferi în permanență servicii turistice specifice.

În perioada sezonului cald, administrația cabanei poate realiza cazarea turiștilor și în căsuțe sau corturi, amplasate în imediata vecinătate a cabanei, condiționat de respectarea normativului de dotare și a condițiilor de igienă prevăzute în criteriile de clasificare pentru popasurile turistice (camping).

Unitățile în administrarea cărora se găsesc cabane turistice sunt obligate să monteze la intrarea principală a acestora o firmă care să cuprindă: denumirea cabanei; categoria; amplasarea (masivul, altitudinea etc.); organul tutelar de care aparține.

 Cabanierii sunt montaniarzi sănătoși, cunoscători ai regiunii, cu o pregătire corespunzătoare, cinstiți, disciplinați, ospitalieri și buni gospodari, îndeplinind astfel toate însușirile care cer RESPECT și BUN SIMȚ din partea noastră, a excursioniștilor, atunci când ne aflăm în cabană.

Șeful cabanei turistice organizează și răspunde de întreaga activitate ce se desfășoară atât în cabană, cât și în împrejurimile cabanei.

Precizăm câteva atribuții care îi revin acestuia și care ne privesc pe noi, turiștii, în mod direct:

= asigură în permanență menținerea curățeniei, a ordinii și liniștei în întreaga cabană, precum și buna funcționare a tuturor utilajelor și instalațiilor;

= asigură pe timp nefavorabil condiții de cazare turiștilor care solicită adăpost, în cazul când nu dispune de locuri libere;

= răspunde de afișarea prețurilor, respectarea lor și de calitatea produselor și preparatelor servite;

= răspunde de afișarea în locuri corespunzătoare a schemei traseelor turistice între cabană și localități, precum și a altor informații utile și de orientare;

= informează turiștii despre existența serviciilor suplimentare oferite de cabană, mersul trenurilor, autobuzelor etc., obiectivele turistice, trasee, marcaje etc.;

= colaborează și contribuie la întreținerea potecilor, indicatoarelor, marcajelor, cablurilor, parapetelor de susținere, spre și de la cabană;

= avertizează turiștii în cazul unor condiții atmosferice nefavorabile (în baza comunicărilor primite de la stațiile meteorologice), acordă primul ajutor și participă la executarea acțiunii de salvare a celor aflați în primejdie, respectând instrucțiunile de salvare ale “Salvamont”;

= atrage atenția turiștilor echipați necorespunzător asupra condițiilor specifice zonei montane, în funcție de sezon și condiții meteorologice;

= răspunde de respectarea măsurilor de protecție a muncii, de pază și prevenirea incendiilor și a normelor igienico-sanitare.

Tarifele pentru cabanele turistice aprobate prin ordinul sau decizia de clasificare vor fi specificate sub forma:

– “tarife pentru turiștii români”, care se legitimează cu buletin de identitate;

– “tarife pentru turiștii străini”, care se legitimează cu pașapoarte, certificate de călătorie sau alte acte de identitate pentru străini.

În cabane trebuie să fie afișat la loc vizibil – la recepție sau la ghișeul de primire – tarifele stabilite pentru turiștii români si străini pe cont propriu. Textul afișat va fi scris în limba română și în două limbi de circulație internațională.

Tarifele aprobate includ și serviciile prevăzute de criteriile de clasificare pentru: informații turistice, păstrarea obiectelor de valoare ale turiștilor, acordarea primului ajutor în caz de accidente, precum și folosirea grupurilor sanitare comune sau audierea și vizionarea programelor de radio și TV în comun.

Tarifele pentru cabanele turistice sunt stabilite pentru o persoană pe timp de 24 de ore (de la ora 12 pâna la ora 12 a zilei următoare).

Persoana care închiriază spațiul dupa ora 6 dimineața va plati tariful pentru o zi, având dreptul de a-l folosi până la ora 12 a zilei următoare.

În cazul în care camera sau patul a fost angajat și deținut mai puțin de 24 de ore, se va încasa tariful integral pentru 24 de ore.

PENTRU CAZAREA UNEI PERSOANE PESTE NUMĂRUL DE PATURI EXISTENT ÎN CAMERA RESPECTIVĂ ESTE NECESAR CONSIMȚĂMÂNTUL CELORLALTE PERSOANE CAZATE. În acest caz se încaseaza 50% din tariful aferent unui pat din camera respectivă.

Copiii până la 7 ani, însoțiți, beneficiază de cazare gratuită dacă nu se solicită pat suplimentar.

În situații deosebite, cazarea se va putea realiza si în spații corespunzătoare cu alte destinații.

Paturile duble vor fi considerate de două persoane și tarifate ca atare numai în cazul când lățimea patului depășeste 125 cm.

Turiștii au, în principal, următoarele drepturi:

= să închirieze un spațiu de cazare sau numai un loc, la orice oră din zi și noapte, cu informarea, anticipată găzduirii, asupra tarifului pe care trebuie să-l plătească;

= să primească adăpost pe timp nefavorabil, putând fi cazați și în alte spații decât cele destinate dormitului;

= să primească spațiul repartizat în perfectă stare de curățenie și cu dotările corespunzătoare categoriei;

= să primească nota de plată (factura) pentru orice sumă achitată în contul cazării;

= să primească gratuit medicamentele și materialele sanitare pentru acordarea primului ajutor în caz de urgență;

= să depoziteze materialele sportive în spațiile special amenajate sau în locurile indicate de cabanier;

= să înscrie în cartea de sugestii și reclamații opinia lor.

Noi, drumeții, pe lângă drepturi, SĂ NU UITĂM CĂ AVEM ȘI OBLIGAȚII!

Astfel, în orice situație, persoanele care au contractat spațiul de cazare – sau locul sunt obligate:

= să prezinte cabanierului documentul de identitate pentru a fi înscris în cartea de imobil a cabanei;

= să anunte la recepție intenția prelungirii șederii sau a scurtării perioadei de găzduire până la ora 12;

= să achite costul găzduirii conform tarifelor stabilite și contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, la prezentarea notei de plată. Când găzduirea depășește 7 zile, nota de plată se va achita săptămânal;

= să folosească camerele, mobilierul și toate dotările numai în scopul pentru care sunt create, cunoscând că este interzisă scoaterea temporară, înlocuirea sau înstrăinarea obiectelor de inventar din camere;

= să evite degradarea bunurilor de orice natura. Pagubele produse din vina turiștilor se suportă de către aceștia;

= să nu introduca în camere materiale explozibile, inflamabile sau urât mirositoare;

= să nu folosească aparate electrice, mașini de gătit cu petrol, gaze, spirt etc. decât în locurile indicate de cabanier;

= să folosească aparate de radio, magnetofoane, casetofoane etc. astfel încât să nu deranjeze restul turiștilor;

= să parcheze autovehiculele și să instaleze corturile numai în locurile fixate în acest scop de administrația cabanei;

= sa pastreze curatenia in cabana, cit si in exteriorul ei;

= să nu lase copiii nesupravegheați în timpul șederii în cabană;

= să nu tulbure liniștea și odihna și să nu contravină normelor etice de conviețuire; persoanele care prin comportarea lor tulbură liniștea turiștilor vor putea fi evacuate;

= să nu aprindă focul în sobe, iar în afara cabanei, numai în locurile stabilite de administrație;

= să înștiințeze conducerea cabanei prin înscrierea în registrul special înființat, despre traseul ce urmează a fi parcurs, în vederea acordării primului ajutor în eventualitatea unor accidente, rătăciri etc.

Daunele provocate de turiști se vor recupera de la aceștia înainte de plecare, iar în cazul în care nu există această posibilitate, administrația va urmări recuperarea pe căile legale.

Pentru aprecierile, sugestiile și reclamațiile turistilor, cabanele dispun de cărți pentru sugestii și reclamații, ce vor fi puse la dispoziția solicitatorilor. Existența acesteia este anunțată prin afișare la loc potrivit.

În imagini puteți vizualiza imagini cu adăposturi contemporane și inovatoare din întreaga lume:

Cabane

SURSA: Regulamentul privind clasificarea si functionarea cabanelor turistice din Republica Socialista România din 07.06.1976

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *