July 28, 2017

AUTHORITY APPROACHES

1. Pe data de 27.01.2016 am depus la Administrația Locală, către Consiliul Local al orașului Breaza – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, turism, ecologie și protecția mediului întreaga documentație tehnică privind aprobarea traseului turistic Albia Târsei – Fagul Prințesei – Poiana Lazului, cât și marcarea acestuia.

DIVERSE - Traseu Fagul Prințesei

2. Am depus la 03.06.2016 la Academia Română, în atenția Domnului Dan Munteanu, Președinte al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii un MEMORIU DE PREZENTARE ÎN VEDEREA DECLARĂRII CA MONUMENT AL NATURII AL OBIECTIVULUI “FAGUL PRINȚESEI” DIN BREAZA, JUDEȚUL PRAHOVA

click –>> http://ecotrekker.org/fagul-printesei/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. La 21.06.2016 am depus la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică BREAZA următoarele:

  1. Documentația tehnică cu privire la Traseul Valea Târsei – Fagul Prinţesei – Poiana Mare a Lazuluipropus pentru înfiinţare şi marcare de către mine, prin cererea nr. 15 depusă la data de 27.01.2016 şi aprobat prin HCL 82/2016 cu propunerea semnului și culorii: MARCAJ TRIUNGHI ROȘU
  1. Propunerea pentru înfiinţare şi marcare turistică a următorului traseu de legătură, cu descrierile specifice: Traseul de legătură Punct La Pripon – Str. Someş – Str. Carpaţi – Str. 1 Mai – Str. Mărăşeşti – Punct Str. Plaiului, un traseu belvedere pe lângă dealul Vrăbieşti din Breaza de Sus [MARCAJ CRUCE GALBENĂ CU BRAȚE EGALE – PE FOND ALB]
  1. Propunerea pentru montarea unei tăbliţe indicatoare pe care să fie inscripţionat “Către Pădurea Ursoaia (Platoul Mălaie, Vf. Stârcu)”în locul unde drumul ce vine din Cartierul Ograda, dinspre Nord, continuă la dreapta, către VEST, coborând spre strada Drum Lung, la poalele Dealului Borungoci.

iar la data de 12.08.2016 următoarele:

  1. Ținând cont de faptul că ultimul marcaj punct roșu efectuat pe Traseul Dealul Sinoiu se termină efectiv în punctul conform imaginii atașate,iar traseul este echivalent în porțiune cu Harta 4 Traseul principal – circuit: (1-albastru) Primăria Breaza – Str. Frăsinetului – La Scări – Pod haltă Nistoreşti (1) – Halta Nistoreşti – Poiana Frăsinet – La Pini – Dealul Sinoiu – Teren sintetic minifotbal (3) – Str. Sinoiului – Pod gară Breaza (4) – Gara Breaza hc – Str. Gării – Blvd. Republicii – Primăria Breaza

 SĂ SE PRELUNGEASCĂ ÎN MARCARE PUNCTUL ROȘU DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 Dealul Sinoiu (ultimul marcaj) – Fâneața Sinoiu – Punct La Ferigi – Intersecție drum Dealul Gorând – Strada Frunzelor – Halta Nistorești – Pod haltă Nistorești – La Scări,

 IAR MARCAJUL SĂ SE EFECTUEZE CORESPUNZĂTOR ÎN AMBELE SENSURI DE PARCURGERE.

 

  1. MARCAJUL PUNCT ALBASTRU de pe Traseul principal – circuit Harta 1: (1-albastru) Primăria Breaza – Str. Plaiului – Liziera de Pini – Culmea Lazului – Str. Tălii – Str. 30 Decembrie – Blvd. Republicii – Primăria Breaza

 SĂ SE EFECTUEZE CORESPUNZĂTOR ÎN AMBELE SENSURI DE PARCURGERE ȘI ÎN TOTALITATE.

TREBUIE SĂ CONŞTIENTIZĂM FAPTUL CĂ MARCAJUL TURISTIC DIN TEREN ESTE UN MESAJ AL UNUI OM CĂTRE ALT OM, IAR EL ESTE PUS ANUME PENTRU A DA SIGURANŢĂ DRUMEŢILOR CĂ SE AFLĂ PE DRUMUL CEL BUN ŞI CĂ VOR AJUNGE CU SIGURANŢĂ LA DESTINAŢIA PROPUSĂ.

3. Documentația tehnică pentru înființarea și marcarea Traseului principal Harta 3 – circuit:

(1-albastru) Primăria Breaza – Str. Sunătorii (1) – Str. Poieniţei (2) – Str. Tineretului – Vâlceaua Tineretului – Izvorul Sunătoarea – Punct Str. Cerbului – Izvorul Podu Vadului (Micșunelelor) – Str. Micşunelelor – Vf. Ţigla – Punct Pădurea Răgman – Str. Muncii – Str. 23 August – Str. Libertății – Blvd. Republicii – Primăria Breaza 

[MARCAJ TRIUNGHI ALBASTRU]

DIVERSE - Cereri CNIPT

După mai bine de 7 luni de zile, la data de 30.03.2017, am primit răspuns oficial, de abia după ce am mai depus încă odată cererea direct la registratura primăriei.

wwwwwwwwww

Concluzii:

1. Pe lângă traseul Valea Târsei – Fagul Prinţesei – Poiana Mare a Lazului [Marcaj Triunghi Roșu] – aprobat prin HCL 82/2016 am înfăptuit și înființarea traseului de legătură Punct La Pripon – Str. Someş – Str. Carpaţi – Str. 1 Mai – Str. Mărăşeşti – Punct Str. Plaiului [Marcaj Cruce Galbenă cu brațe egale – pe fond alb]

2. Nu există buget pentru marcarea corespunzătoare și completă a celor 3 trasee inițiate, acum ani buni de zile, de către administrația locală cu sprijinul celor de la Colegiul Militar, anume:Dealul Gurga – Punct Galben/ Dealul Sinoiu – Punct Roșu și Dealul Lazului – Punct Albastru.

n3

3. Lipsa de timp și vremea nefavorabilă nu permit încă celor de informare turistică aprobarea documentației depuse de către noi asupra traseului:

Primăria Breaza – Str. Sunătorii (1) – Str. Poieniţei (2) – Str. Tineretului – Vâlceaua Tineretului – Izvorul Sunătoarea – Punct Str. Cerbului – Izvorul Podu Vadului (Micșunelelor) – Str. Micşunelelor – Vf. Ţigla – Punct Pădurea Răgman – Str. Muncii – Str. 23 August – Str. Libertății – Blvd. Republicii – Primăria Breaza [Marcaj Triunghi Albastru]

  • – – –

Pe lângă acestea, în data de 05.03.2015 ținând cont de faptul că în curtea liceului nu mai există panouri de baschet, iar terenurile particulare tip beton sunt destinate în special fotbalului, ceea ce ne situează în neputința de a desfășura sportul numit BASCHET, ne-am adresat Administrației Locale să vină în ajutorul celor care practică acest sport, în număr redus la Breaza, de a beneficia de o oră pe săptămână în sala de sport Virgil Dudău contra unei sume modice, direct proporțională cu numărul de jucători.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA