July 28, 2017

AUTHORITY APPROACHES

1. La data de 29.12.2014 am adus la cunoștință Administrației Locale despre pagina de facebook Cleaning Breaza, pagină virtuală creată de către noi în scopul de a transmite prin imagini, care se întipăresc vizual, impulsuri energetice de a trezi din letargie bunul simț al brezenilor privind curățenia.

De asemenea, am tras un semnal de alarmă asupra poluării, știind bine că printre deșeurile menajere aruncate aleatoriu prin natură există o groază de deșeuri periculoase (toxice, poluante, inflamabile, explozobile etc.), cum ar fi: acumulatori uscați, tuburi sub presiune (tip spray), tuburi fluorescente, recipiente în care au fost substanțe toxice, substanțe toxice de uz menajer, medicamente etc.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Ne-am adresat Administrației Locale cu privire la Art. 15 din Legea 185/2013 “Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate”, Aliniatul 1), Litera e), conform căruia “Este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate pe arbori”. Nu ne-am dat bătuți până ce arborii nu au fost eliberați aproape în totalitate, făcând demersuri mai departe către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

click –>> http://ecotrekker.org/eliberati-arborii/

DIVERSE - Adrese Arbori

3. La 22.05.2015, când am spus STOP colectării capacelor de plastic din Proiectul “Dați-mi un capac” (peste 3500 de capace strânse) și ne-am decis asupra desenului ecologic ce are ca tematică protejarea mediului înconjurător am cerut consimțământul Conducerii Administrației Locale pentru montarea Panoului Ecologic în zona publică din fața Primăriei Breaza.

click –>> http://ecotrekker.org/proiectecologic/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

4. 

DIVERSE - Adrese Guvern Gunoaie

La data de 21. 04. 2016 am depus la Secretariatul General al GUVERNULUI – Direcția Relații Publice o petiție, cu imagini atașate ale TUTUROR GROPILOR DE GUNOAIE din Breaza, înregistrată cu numărul 1227/21.04.2016

De la aceștia am primit răspuns că petiția a fost transmisă:
a) Instituției Prefectului – Județul Prahova
b) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
cu rugămintea de a dispune informarea noastră cu privire la concluziile analizei.

La data de 09.05.2016 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne transmite că petiția a fost înaintată spre competentă analiză și soluționare către Garda Națională de Mediu.

La data de 27.05.2016 Ministerul Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Județul Prahova  ne comunică faptul că s-a transmis Primăriei orașului Breaza să dispună analizarea aspectelor semnalate în vederea soluționării acestora.

La data de 14.06. 2016 Garda Națională de Mediu – Comisariatul General ne comunică faptul că o echipă de comisari s-a deplasat în data de 10.06.2016 pentru verificarea celor sesizate, luând legătura cu reprezentanții primăriei, respectiv viceprimar și șef serviciu urbanism, și faptul că în nota de control încheiată ulterior, la primăria Breaza, s-au stabilit ca TERMENE DE IDENTIFICARE ȘI NOTIFICARE a proprietarilor de terenuri afectate de depozitările de deșeuri data de 17.06.2016 precum si IGIENIZAREA ZONELOR AFECTATE până la data de 27.06.2016

La data de 12.09.2016 Primăria Orașului Breaza ne răspunde:

“vă facem cunoscut că Serviciul Administrația Domeniului Public și Privat din cadrul instituției noastre a efectuat lucrări de igienizare a zonei menționată de dvs.
Precizăm că în zona Plaiului a fost marcat un traseu de cicloturism, astfel că aceasta este întreținută de către autoritățile publice locale”

Nu am înțeles nimic din acest răspuns deoarece:
1. Nu este vorba de “o zonă”, ci de multiple zone menționate !!!!
2. Referitor la una dintre aceste zone, anume Plaiului, GUNOAIELE NU NUMAI CĂ ZAC GRĂMADĂ, DAR SE ȘI MULTIPLICĂ PE ZI CE TRECE

raspuns

5. Datorită faptului că nu s-a rezolvat nimic cu privire la gropile de gunoaie din Breaza am continuat și anul acesta – 2017 cu două sesizări – via email, către Garda Națională de Mediu.

click –>> https://www.youtube.com/watch?v=S6A1KwfadNw.

Iată răspunsul, în urma cărora s-a trasat ca termene limită de salubrizare a anumitor zone dintre cele identificate: inițial 10.03.2017, iar apoi 31.07.2017.

q1q2